Mediation

Wij bieden mediation (bemiddeling), op bovengenoemde rechtsgebieden, wanneer de zaak zich daarvoor leent. Mediation is mogelijk op veel rechtsgebieden, wanneer beide partijen bereid zijn zich in te spannen om een werkbare oplossing te bereiken.

Een oplossing die meestal duurzamer is dan een door de rechter opgelegde regeling. In de praktijk blijkt dat het deelnemen aan een mediation traject bevorderlijk is voor de onderlinge communicatie op langere termijn. Dit is bijvoorbeeld van groot belang in het geval van een echtscheiding waarbij er kinderen in het spel zijn.

Situaties waarin partijen na het bereiken van een oplossing voor hun huidige conflict ook in de toekomst nog met elkaar verder moeten, lenen zich bij uitstek voor mediation.